Informatie

Stappenplan traag internet

Stappenplan voor klachten bij een trage internetverbinding.

Is het internet veel trager dan afgesproken? Om te checken of het een structureel probleem betreft – en om uw internetaanbieder vervolgens in gebreke te stellen – kunt u gebruikmaken van dit stappenplan.

Stap 8: Lukt het niet?
De laatste stap is die in de richting van de Geschillencommissie.
Stap 7: Nog geen oplossing?
Biedt uw provider geen oplossing? Dan is het zaak om uw probleem – compleet met een verzoek tot teruggave van de abonnementskosten en ontbinding van het contract – middels een aangetekende brief voor te leggen. Geef de provider 3 weken tijd om te reageren.
Stap 6: Stel je provider in gebreke
Bespeurt u geen verbetering? Komt men u verder ook niet tegemoet? Dan kunt u de provider schriftelijk in gebreke stellen. Er zijn diverse voorbeeldbrieven voorhanden. Uw provider heeft 2 weken de tijd om met een oplossing te komen.
Stap 5: Is het verschil in snelheid beduidend groot?
Wanneer het verschil groter is dan 20%, dan kunt u dit melden bij de provider. Naar alle waarschijnlijkheid zal men bij u thuiskomen om alle ‘belemmerende’ factoren uit te sluiten. En te verhelpen. Vraag hen om de lijn door te meten. Laat de uitkomst op papier zetten.
Stap 4: Zoek uit welke snelheid de provider heeft beloofd
Nu is het zaak om uit te zoeken welke snelheid u bent overeengekomen. Dit staat in het contract, in een bevestigingsbrief of in een e-mail. Of op een afgeschermd deel van de site van de provider. Is er verschil tussen de afgesproken en de gemeten snelheid?
Stap 3: Meet gedurende een week de snelheid
Heeft u werk gemaakt van stap 2? Dan pakt u www.speedtest.net er weer bij. Gedurende een week gaat u de internetsnelheid op verschillende momenten per dag meten. Noteer alle snelheden. En reken het gemiddelde uit. Dit is de gemeten internetsnelheid.
Stap 2: Sluit alle factoren binnenshuis uit
Het kan zijn dat – een deel van – de klachten worden veroorzaakt door bijvoorbeeld verouderde apparatuur. Of een verkeerde plek van de router / het modem. Het is raadzaam om dit soort factoren het hoofd te bieden.
Stap 1: Meet de internetsnelheid
Op www.speedtest.net kunt u de internetsnelheid meten. Klik op: ‘begin test’. U doet er goed aan om deze test uit te voeren op een vaste computer – zo dicht mogelijk bij het aansluitpunt – uitgerust met een netwerkkabel. Zet alle andere apparaten uit.

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.