Stappenplan traag internet

Stappenplan voor klachten bij een trage internetverbinding. Is het internet veel trager dan afgesproken? Om te checken of het een structureel probleem betreft – en om uw internetaanbieder vervolgens in gebreke te stellen – kunt u gebruikmaken van dit stappenplan.

Stap 1: Meet de internetsnelheid

Naar boven

Op www.speedtest.net kunt u de internetsnelheid meten. Klik op: ‘begin test’. U doet er goed aan om deze test uit te voeren op een vaste computer – zo dicht mogelijk bij het aansluitpunt – uitgerust met een netwerkkabel. Zet alle andere apparaten uit.

Stap 2: Sluit alle factoren binnenshuis uit

Naar boven

Het kan zijn dat – een deel van – de klachten worden veroorzaakt door bijvoorbeeld verouderde apparatuur. Of een verkeerde plek van de router / het modem. Het is raadzaam om dit soort factoren het hoofd te bieden.

Stap 3: Meet gedurende een week de snelheid

Naar boven

Heeft u werk gemaakt van stap 2? Dan pakt u www.speedtest.net er weer bij. Gedurende een week gaat u de internetsnelheid op verschillende momenten per dag meten. Noteer alle snelheden. En reken het gemiddelde uit. Dit is de gemeten internetsnelheid.

Stap 4: Zoek uit welke snelheid de provider heeft beloofd

Naar boven

Nu is het zaak om uit te zoeken welke snelheid u bent overeengekomen. Dit staat in het contract, in een bevestigingsbrief of in een e-mail. Of op een afgeschermd deel van de site van de provider. Is er verschil tussen de afgesproken en de gemeten snelheid?

Stap 5: Is het verschil in snelheid beduidend groot?

Naar boven

Wanneer het verschil groter is dan 20%, dan kunt u dit melden bij de provider. Naar alle waarschijnlijkheid zal men bij u thuiskomen om alle ‘belemmerende’ factoren uit te sluiten. En te verhelpen. Vraag hen om de lijn door te meten. Laat de uitkomst op papier zetten.

Stap 6: Stel je provider in gebreke

Naar boven

Bespeurt u geen verbetering? Komt men u verder ook niet tegemoet? Dan kunt u de provider schriftelijk in gebreke stellen. Er zijn diverse voorbeeldbrieven voorhanden. Uw provider heeft 2 weken de tijd om met een oplossing te komen.

Stap 7: Nog geen oplossing?

Naar boven

Biedt uw provider geen oplossing? Dan is het zaak om uw probleem – compleet met een verzoek tot teruggave van de abonnementskosten en ontbinding van het contract – middels een aangetekende brief voor te leggen. Geef de provider 3 weken tijd om te reageren.

Stap 8: Lukt het niet?

Naar boven

De laatste stap is die in de richting van de Geschillencommissie.