Stappenplan traag internet Stap 5: Is het verschil in snelheid beduidend groot?

Wanneer het verschil groter is dan 20%, dan kunt u dit melden bij de provider. Naar alle waarschijnlijkheid zal men bij u thuiskomen om alle ‘belemmerende’ factoren uit te sluiten. En te verhelpen. Vraag hen om de lijn door te meten. Laat de uitkomst op papier zetten.