Modem Modem in bruikleen

Natuurlijk is het wel verstandig om vooraf te weten of u een modem tot uw beschikking krijgt. En zo ja, om welk type het gaat. Deze informatie vindt u in de specificaties van de verschillende glasvezelabonnementen. Hoewel de afmetingen per aanbieder verschillen, lijkt het glasvezelmodem qua afmetingen op de modems, die ook gebruikt worden voor het signaal via de kabel of ADSL. U kunt het dus prima kwijt in de meterkast.