Wifi hotspots Hoe zorgt u voor extra bescherming?

Als het webadres – waar u heen wordt gestuurd – begint met ‘https://’, dan is de kans op digitaal afluisteren heel klein. De ‘s’ staat namelijk voor secured. U kunt dit bovenaan in de browserbalk controleren.